С масовото предлагане на алайнери като ортодонтски инструмент възникват някои интересни въпроси и концепции: дали алайнерите са толкова добри колкото брекетите за постигане на целите на лечението? Може ли алайнери да се използват при ВСИЧКИ случаи? има ли превъзходство в някои случаи? и още….
Тази лекция е създадена да представи основни разбирания за техниката на изработване, разликите между различните системи от алайнери и известно сравнение между брекети и алайнери от биомеханична гледна точка, за да се осигури на ортодонта по-голяма яснота и оптимално използване на алайнерите като ортодонтско терапевтично средство в крайна сметка. Ще бъдат обсъдени и други полезни теми от клинична гледна точка:
– Техники за апроксимална редукция и най-добрите начини за постигане на правилна и контролирана IPR.
– Предварителни лечения (етап 1), за да направите вашата терапи с
алайнер по – ефективна
Историй на алайнерите
– Различни концепции за работа с алайнери
– Съвременна употреба на алайнерите
– Материали
– Техники за изработване на алайнери и значението им Биомеханика
– Алайнери / Брекети: Разликите при контрола на преместване на зъбите
– Коя система е по-добра и кога?
– Ограничения – нима използването на алайнери е толкова лесно?
– Предимства и недостатъциКакво може да се направи когато зъбите не „следват“ алайнерите: увеличаване на ефекта на екструдиране / интрудиране/ ротация
– Етап 1 от лечението; разширяване и дистализиране.Използване на апарата MULTI
Апроксимална редукция – най-добрите и контролирани техники днес
– Дискусия

– ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
– Две групи от 14.00 – 16.00
– 16.30 – 18.30 .

– Упражнение с поставяне на атачмънти
– Упражнение с техниката за IPR (апроксимална редукция
– Упражнение за подобряване на контрола на трудните премествания

Лекцияка е безплатна

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Йоав Мазор
Специалист по ортодонтия и лицевочелюстна ортопедия

- Техники за апроксимална редукция и най-добрите начини за постигане на правилна и контролирана IPR.
- Предварителни лечения (етап 1), за да направите вашата терапи с
алайнер по - ефективна
Историй на алайнерите
- Различни концепции за работа с алайнери
- Съвременна употреба на алайнерите
- Материали
- Техники за изработване на алайнери и значението им Биомеханика
- Алайнери / Брекети: Разликите при контрола на преместване на зъбите
- Коя система е по-добра и кога?
- Ограничения – нима използването на алайнери е толкова лесно?
- Предимства и недостатъциКакво може да се направи когато зъбите не „следват“ алайнерите: увеличаване на ефекта на екструдиране / интрудиране/ ротация
- Етап 1 от лечението; разширяване и дистализиране.Използване на апарата MULTI
Апроксимална редукция – най-добрите и контролирани техники днес
- Дискусия

- Упражнение с поставяне на атачмънти
- Упражнение с техниката за IPR (апроксимална редукция
- Упражнение за подобряване на контрола на трудните премествания.

- Упражнение с поставяне на атачмънти
- Упражнение с техниката за IPR (апроксимална редукция
- Упражнение за подобряване на контрола на трудните премествания.

Кратка история, различни техники и подходи, биомеханика на алайнерите
280.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието