Кои са най-важните условия за постигане на бързо, херметично и трайно обтуриране? Кои се основните фактори, с които следва да се съобрази изборът на обтурационен метод, техника, материали? Разглеждат се предимства и индикации за прилагане на съвременни методи и

Средства, като се представят и различни подходи с конкретни препоръки.

Акцент в съвремената ендодонтска практика е използването на биопоносими и биоактивни материали с висок регенеративен потенциал. Какви са основните предимства на биокерамичните силъри и с какви техники можем да ги прилагаме успешно? На база анализ на собствени клинични случаи и изследвания се коментират проблеми и усложнения, свързани с различни етапи на разглежданите методи като се предлагат и техники за тяхното преодоляване.

Демонстрационна част

Включва оформяне на ендодонтски достъп.

Създаване на гладък път с Proglider

Конично оформяне с. Protaper Next

Иригационен протокол.

Обтуриране с биокерамичен сиилър или топла гутаперка

Практическа работа

Всеки участник в курса ще работи върху демонстрационни блокчета и върху екстрахирани зъби. Екстрахираните зъби трябва да бъдат без провеждано ендодонтско лечение и с препариран ендодонтски кавитет.

Първата част от работата ще включва създаване на гладък път и конично оформяне на ендодонтското пространство с помощта на Protaper Next, .както и осъществяване на активирана иригация чрез Ендоактиватор.

Втората част ще включва обтуриране на корено-каналната система с моноконусна студена техника с биокерамичен сиилър и топла техника чрез Guttacore

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Силвия Димитрова
оперативно зъболечение и ендодонтия
Ръководител на предклинични и клинични упражнения по Оперативно зъболечение и ендодонтия

Практическата част включва създаване на гладък път и конично оформяне на ендодонтското пространство с помощта на Protaper Next, .както и осъществяване на активирана иригация чрез Ендоактиватор.

Обтуриране на корено-каналната система с моноконусна студена техника с биокерамичен сиилър и топла техника чрез Guttacore.

Клиничен подход в триизмерното ендодонтско лечение
410.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието