Програмата поставя акценти върху базовите принципи на имплантиране в това число:

⚜Обща част- цели и възможности на така нареченото не усложнено имплантиране” и предимствата на субкресталното позициониране на импланта.

⚜Имплантна Макро и Микрогеометрия, приложна анатомия.

⚜Изследване на пациента, радиографски диагностичен минимум и специална част- подбор на пациент на база на изследванията и планирането.

⚜Стерилност и хигиена в имплантологията , инструментариум
⚜Медикаментозна подготовка и покритие на пациента
⚜Хирургична техника на “неусложненото имплантиране”- разрези, дизайн на ламбата, адекватна позиция на импланта в светлината на протетично водено планиране, шевове, шевен материал
⚜Следоперативни грижи. Открито и закрито провеждане на хирургичния етап-условия
⚜Протетичен протокол на опростената завинтваща се имплантантно носена корона
⚜Предпочитани материали
⚜Справяне с усложнения по време на хирургичния и протетичен етап.
⚜Поддръжка и проследяване на пациента

Споделете това Събитие
Детайли за събитието

⚜Обща част- цели и възможности на така нареченото не усложнено имплантиране” и предимствата на субкресталното позициониране на импланта.

⚜Имплантна Макро и Микрогеометрия, приложна анатомия.

⚜Изследване на пациента, радиографски диагностичен минимум и специална част- подбор на пациент на база на изследванията и планирането.

⚜Стерилност и хигиена в имплантологията , инструментариум
⚜Медикаментозна подготовка и покритие на пациента

⚜Хирургична техника на “неусложненото имплантиране”- разрези, дизайн на ламбата, адекватна позиция на импланта в светлината на протетично водено планиране, шевове, шевен материал
⚜Следоперативни грижи. Открито и закрито провеждане на хирургичния етап-условия
⚜Протетичен протокол на опростената завинтваща се имплантантно носена корона
⚜Предпочитани материали
⚜Справяне с усложнения по време на хирургичния и протетичен етап.
⚜Поддръжка и проследяване на пациента.
Работа върху модели.

КАК СИГУРНО И БЕЗОПАСНО ДА ПОСТАВЯ СВОЯ ПЪРВИ ИМПЛАНТ!
890.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието