Курсът е насочен към оптимизиране на взаимодействието между лекар по дентална медицина и асистент по време на работа. Целта му е подобряване на работната ергономия и синергия между всички участници в едно дентално лечене с цел повишаване на качеството. В същото време се очаква намаляване на времето, нужно за изработването на дадена процедура и натрупването на умора, свързана с работния процес.

Теоритична част:

  1. Защо е нужно да работим на 4 ръце? Използваме ли по оптимален начин денталните си асистенти – дискусия. Можем ли да подобрим екипната работа?
  2. Оборудване на денталния кабинет и как то може да ни помогне по отношение на денталната ергономия – столове за лекаря и асистента, картове, дентален юнит, стол на пациента.
  3. Основни позиции – лекар по дентална медицина, асистент и пациент.
  4. Видове движения. Икономия на движенията.
  5. Работен поток – могат ли да ни помогнат протоколите за работа?
  6. Изготвяне на стратегия за работа на четири ръце. Оптимизиране на комуникацията между лекар и асистент.
  7. Видео материали.
  8. Практическа част – упражняване на различни видове движения между асистент и лекар.

Дискусия относно най-често срещани проблеми по време на работа.

Курсът е подходящ за лекари по дентална медицина, асистенти и студенти по дентална медицина

Споделете това Събитие
Детайли за събитието

Защо е нужно да работим на 4 ръце? Използваме ли по оптимален начин денталните си асистенти - дискусия. Можем ли да подобрим екипната работа? Оборудване на денталния кабинет и как то може да ни помогне по отношение на денталната ергономия - столове за лекаря и асистента, картове, дентален юнит, стол на пациента. Основни позиции - лекар по дентална медицина, асистент и пациент.

  1. Практическа част - упражняване на различни видове движения между асистент и лекар.

Дискусия относно най-често срещани проблеми по време на работа.

Екипна работа в денталнатамедицина
300.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието