Клиничен преглед, анамнеза, статус и функционално изследване на пациента.

Цефалометричен анализ на профилна телерентгенография и интерпретация на данните.Определяне на костна възраст чрез оценка на степента на развитие на шийните прешлени и избор на оптимално време на лечение в дентофациалната ортопедия. Типове растеж – нормодивергентен, хиподивергентен и хипердивергентен тип.

Биометричен анализ на модели. Разглеждане на случаи с I, II и III зъбен клас и съпоставяне на всички получени данни с информацията от клиничния преглед, анализа на ортопантомография, профилна телерентгенография и на допълнителни параклинични изследвания, ако са били необходими. Изготвяне на лечебен план и избор на апаратура.

Практическа част
Разчертаване на профилна телерентгенография на пациенти на участниците, определяне на костна възраст, тип растеж и интерпретация на данните.
Допълване на информацията с анализ на ортопантомография по отношение на наличие на хипододонтии, хиперодонтии, ретинирани зъби и положение на мъдреците.
Биометричен анализ на модели на пациенти на участниците, интерпретация на всички данни и поставяне на точна диагноза , изготвяне на лечебен план и насоки при избора на апаратура.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Теодора Йорданова доктор
Ортодонт
Специалист по ортодонтия

Клиничен преглед, анамнеза, статус и функционално изследване на пациента.

Цефалометричен анализ на профилна телерентгенография и интерпретация на данните.

 Разчертаване на профилна телерентгенография на пациенти на участниците, определяне на костна възраст, тип растеж и интерпретация на данните. Допълване на информацията с анализ на ортопантомография по отношение на наличие на хипододонтии, хиперодонтии, ретинирани зъби и положение на мъдреците.

Биометричен анализ на модели. Разглеждане на случаи с I, II и III зъбен клас и съпоставяне на всички получени данни с информацията от клиничния преглед, анализа на ортопантомография, профилна телерентгенография и на допълнителни параклинични изследвания, ако са били необходими. Изготвяне на лечебен план и избор на апаратура.

Биометричен анализ на модели на пациенти на участниците, интерпретация на всички данни и поставяне на точна диагноза , изготвяне на лечебен план и насоки при избора на апаратура.

Диагностични методи в ортодонтията
1,600.00 лв. без включено ДДС
Ортодонтски курс в три модула
Диагностични методи в ортодонтията + Фиксирана Техника - Основни принципи + Лечение на кръстосана оклузия
5,400.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието