01.10.2022г.

1. Клиничен преглед, анамнеза, статус и функционално изследване на пациента.
2. Цефалометричен анализ на профилна телерентгенография и интерпретация на данните.Определяне на костна възраст чрез оценка на степента на развитие на шийните прешлени и избор на оптимално време на лечение в дентофациалната ортопедия. Типове растеж – нормодивергентен, хиподивергентен и хипердивергентен тип.
3. Практическа част – разчертаване на профилна телерентгенография на пациенти на участниците, определяне на костна възраст, тип растеж и интерпретация на данните. Допълване на информацията с анализ на ортопантомография по отношение на наличие на хипододонтии, хиперодонтии, ретинирани зъби и положение на мъдреците.

02.10.2022г.

1. Биометричен анализ на модели. Разглеждане на случаи с I, II и III зъбен клас и съпоставяне на всички получени данни с информацията от клиничния преглед, анализа на ортопантомография, профилна телерентгенография и на допълнителни параклинични изследвания, ако са били необходими. Изготвяне на лечебен план и избор на апаратура.
2. Практическа част – биометричен анализ на модели на пациенти на участниците, интерпретация на всички данни и поставяне на точна диагноза , изготвяне на лечебен план и насоки при избора на апаратура.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Теодора Йорданова доктор
Ортодонт
Специалист по ортодонтия

1. Клиничен преглед, анамнеза, статус и функционално изследване на пациента.
2. Цефалометричен анализ на профилна телерентгенография и интерпретация на данните.Определяне на костна възраст чрез оценка на степента на развитие на шийните прешлени и избор на оптимално време на лечение в дентофациалната ортопедия. Типове растеж – нормодивергентен, хиподивергентен и хипердивергентен тип.

Практическа част – разчертаване на профилна телерентгенография на пациенти на участниците, определяне на костна възраст, тип растеж и интерпретация на данните. Допълване на информацията с анализ на ортопантомография по отношение на наличие на хипододонтии, хиперодонтии, ретинирани зъби и положение на мъдреците.

Биометричен анализ на модели. Разглеждане на случаи с I, II и III зъбен клас и съпоставяне на всички получени данни с информацията от клиничния преглед, анализа на ортопантомография, профилна телерентгенография и на допълнителни параклинични изследвания, ако са били необходими. Изготвяне на лечебен план и избор на апаратура.

Практическа част – биометричен анализ на модели на пациенти на участниците, интерпретация на всички данни и поставяне на точна диагноза , изготвяне на лечебен план и насоки при избора на апаратура.

Диагностични методи в ортодонтията. Първи модул
1,600.00 лв. без включено ДДС
Ортодонтски курс в Три модула
5,400.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието