Критерии за качествен отпечатък. Аналогов или дигитален? Избор на отпечатъчна лъжица. Методи за мениджмънт на меките тъкан: хирургични и консерватилни методи. Ретрахиращи химикали.Видове- предимства и недостатъци.
Избор на отпечатъчни материали. Преглед на различните видове материали. Критерии за избор.
Качества на идеалния отпечатъчен материал. Избор на отпечатъчен метод. Регистрация на оклузията. Дезинфекция на отпечатъците. Видове и начин за употреба. Модели.
Проблеми – причини и решения.
Практическа работа – ретракция и взимане на отпечатъци от модели.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Оставете коментар

Детайли за събитието