Теоретична част
Ботулинов токсин – анатомия на зоните в които се прилага в областта на лицето. Видове разреждане според приложението. Прилагане на ботулинов токсин в горната, средната и долната трета на лицето. Лечение на бруксизъм. Гингивална усмивка.

Практична част
Демонстрация на всички зони на модел и индивидуална работа на всички курсисти върху модели.

Споделете това Събитие
Детайли за събитието

Ботулинов токсин – анатомия на зоните в които се прилага в областта на лицето. Видове разреждане според приложението. Прилагане на ботулинов токсин в горната, средната и долната трета на лицето. Лечение на бруксизъм. Гингивална усмивка.

Демонстрация на всички зони на модел и индивидуална работа на всички курсисти върху модели.

Ботулинов токсин - начин на приложение. Лечение на бруксизъм.
1,100.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието