9.30 – 10.00 Регистрация
10.00 – 13.00 Лекционна част – условия за безопасна машинна обработка на ендодонтското пространство. Видове пили. Иригационен протокол. Биокерамичните сийлъри – мястото им в съвременната ендодонтска практика. Защо биокерамика. Техники за работа.
14.00 – 17.00 Практическа част
Работи се върху модели и екстрахирани зъби. Всеки участник да носи екстрахиран зъб с подготвен оптимален ендодонтски достъп.
Възможност за работа под микроскоп!
Споделете това Събитие
Детайли за събитието
Д-р Пиер Димитров
Лекар по дентална медицина
DentaConsult
Димпломиран лекар по дентална медицина от 2016г. Той е част от екипа на DentaConsult от своята пета година като студент във ФДМ, МУ София. Занимава се специализирано с кореново лечение и възстановителна стоматология, подпомогнати от дентален оперативен микроскоп.
Биокерамичните сийлъри – мястото им в съвременната ендодонтска практика
260.00 лв. без включено ДДС
Оставете коментар

Детайли за събитието